RSM Greece

Labour Alert December 2018

tax_alert_mar_2018.png

Νόμος 4578/2018 που τροποποιεί τον νόμο 4387/2016 αναφορικά με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α/200/03.12.2018 ο ν. 4578/2018 ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του ν. 4387/2016 αναφορικά με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.   

Με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018 αντικαθίσταται το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα μείωση από 01.01.2019 σε 13,33 % (από 20%) του ποσοστού κρατήσεων που αφορά στη σύνταξη για το πάνω από το ελάχιστο πλαφόν ποσό αναφορικά με τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ.

Με το άρθρο 2 προστίθεται στον ν. 4387/2016 νέο άρθρο 39Α στο οποίο αναφέρονται όλες οι ρυθμίσεις του άρθρου 39 για τους νέους ασφαλισμένους της πρώτης πενταετίας. Στην ουσία η μεταβολή που επέρχεται είναι η μείωση των ποσοστών από 1.1.2019 σε 13,33% (έναντι 14 και 17%). Η διαφορά από την ελάχιστη βάση παραμένει ασφαλιστική οφειλή για το Νέο ασφαλισμένο, την οποία πρέπει να εξοφλήσει μελλοντικά.

Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, τι η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται σε 12% από 18% που θα ήταν την 01.01.2019. Ακόμα, η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.
Με το άρθρο 4 λαμβάνει χώρα αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 97  του Ν.4387/2016 με αποτέλεσμα να υπολογίζονται οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης όλων των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών αναδρομικά από 1.1.2017 ως πάγιο ποσό με  ποσοστό 7% επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού. Το παραπάνω ποσοστό από 1.6.2019 γίνεται 6,5% και από 1.6.2022 γίνεται 6%. Αντίστοιχες μειώσεις από 1.1.2019 λαμβάνουν χώρα με τις περ. δ, ε και στ΄ και για τους εμμίσθους δικηγόρους με συμμετοχή του εντολέα κατά 50%.

Με το άρθρο 5 λαμβάνει χώρα αντικατάσταση της  περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 με αποτέλεσμα οι εισφορές πρόνοιας όλων των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων, να υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 ως πάγιο ποσό με ποσοστό 4% επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού. Επίσης από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.

Τέλος είναι σημαντικό ότι με το άρθρο 23 οι εργαζόμενοι, με νομοθετική πλέον  ρύθμιση, έχουν τη δυνατότητα  να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες σε υποθέσεις μη καταβολής δεδουλευμένων κλπ. με κατηγορούμενους εργοδότες.

Διαβάστε το νόμο αναλυτικά εδώ.

How can we help you?

Contact us by phone +30 210 6717733 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us